പിൻ റേഡിയൽ ലീഡ് ഇംദുച്തൊര് RL 0912 | സുഖം പ്രാപിക്കുക

ഹൃസ്വ വിവരണം:

★ പിൻ റേഡിയൽ ലീഡ് ഇംദുച്തൊര് സവിശേഷത & സ്വഭാവം:

◆ ചെറിയ വലിപ്പം റേഡിയൽ ലീഡ് തരം.

◆ ചെറിയ ആളപായം സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്.

ഹൈ ചോദ്യം വേണ്ടി ◆ മികച്ചത് പ്രത്യേകതകൾ

◆ വിതരണം കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഇവിടെനിന്നു ഉയർന്ന സ്ര്ഫ് ചെറുതാക്കി.

◆ പ്രത്യേക ലീഡ് വയർ നിർമ്മാണ തുറന്ന സർക്യൂട്ട് പരാജയങ്ങൾ തടയുന്നു.

◆ പിവിസി സ്ലീവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ UL ട്യൂബ് മൂടി.

◆ ഓട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തലിനായുള്ള ലഭ്യമാണ് കുറവേ.


 • കമന്റൊക്കെ വില: യുഎസ് $ 0.5 - 9,999 / ഭാഗം
 • മിന്.ഒര്ദെര് ക്വാണ്ടിറ്റി: 100 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
 • വിതരണ കഴിവ്: പ്രതിമാസം 10,000 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
 • ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

  ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

   

  റേഡിയൽ ഇംദുച്തൊര് ന്റെ സവിശേഷത & സ്വഭാവം:

  ◆ ചെറിയ വലിപ്പം റേഡിയൽ ലീഡ് തരം.

  ◆ ചെറിയ ആളപായം സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്.

  ഹൈ ചോദ്യം വേണ്ടി ◆ മികച്ചത് പ്രത്യേകതകൾ

  ◆ വിതരണം കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഇവിടെനിന്നു ഉയർന്ന സ്ര്ഫ് ചെറുതാക്കി.

  ◆ പ്രത്യേക ലീഡ് വയർ നിർമ്മാണ തുറന്ന സർക്യൂട്ട് പരാജയങ്ങൾ തടയുന്നു.

  ◆ പിവിസി സ്ലീവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ UL ട്യൂബ് മൂടി.

  ◆ ഓട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തലിനായുള്ള ലഭ്യമാണ് കുറവേ.

  Radial inductor application:

  ◆ ടിവികൾ ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ.

  ◆ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ.

  ◆ ബുജ്ജെര്സ് ആരവവും സിസ്റ്റങ്ങൾ.

  ◆ പവർ സപ്ലൈസ് മാറുന്നു.

  ബാൻഡ് ഹൈ ചോദ്യം ആവശ്യമുള്ള ◆ സിസ്റ്റംസ്

  ◆ മറ്റ് ശബ്ദം ഫിൽട്ടറുകൾ.

  റേഡിയൽ ഇംദുച്തൊര് സവിശേഷതകളും

  ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇംദുച്തന്ചെ (μഹ്) Q, (കുറഞ്ഞത്) അളക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്ര്ഫ് മെഗാഹെർട്സ് (കുറഞ്ഞത്) DCR (Ω) (മാക്സ്) റേറ്റഡ് നിലവിൽ (MA) (മാക്സ്)
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൦൦ക് 10 ± 10% 110 ൨.൫൨മ്ഹ്ജ് 24 0,040 2800
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൨൦ക് 12 ± 10% 110 18 0,040 2700
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൫൦ക് 15 ± 10% 110 11 0,050 2300
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൮൦ക് 18 ± 10% 90 8.4 0,060 2100
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൨൦ക് 22 ± 10% 90 9.2 0,070 2000
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൭൦ക് 27 ± 10% 90 7.1 0,100 1700
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൩൦ക് 33 ± 10% 90 7.1 0,120 1500
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൯൦ക് 39 ± 10% 80 6.9 0,120 1400
  ര്പ്൦൯൧൨-൪൭൦ക് 47 ± 10% 70 6.0 0,130 1300
  ര്പ്൦൯൧൨-൫൬൦ക് 56 ± 10% 70 5.7 0,140 1200
  ര്പ്൦൯൧൨-൬൮൦ക് 68 ± 10% 60 5.4 0,150 1000
  ര്പ്൦൯൧൨-൮൨൦ക് 82 ± 10% 50 4.6 0,160 900
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൦൧ക് 100 ± 10% 60 ൭൯൬ഖ്ജ് 4.0 0.25 700
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൨൧ക് 120 ± 10% 60 3.6 0.28 700
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൫൧ക് 150 ± 10% 55 3.1 0.32 700
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൮൧ക് 180 ± 10% 55 2.8 0.47 600
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൨൧ക് 220 ± 10% 55 2.5 0,53 500
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൭൧ക് 270 ± 10% 50 2.4 0.60 450
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൩൧ക് 330 ± 10% 50 2.0 0.85 400
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൯൧ക് 390 ± 10% 50 2.1 0.95 350
  ര്പ്൦൯൧൨-൪൭൧ക് 470 ± 10% 40 1.9 1.10 350
  ര്പ്൦൯൧൨-൫൬൧ക് 560 ± 10% 30 1.8 1.20 300
  ര്പ്൦൯൧൨-൬൮൧ക് 680 ± 10% 30 1.7 1.30 250
  ര്പ്൦൯൧൨-൮൨൧ക് 820 ± 10% 30 1.5 1.40 200
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൦൨ക് 1000 ± 10% 70 ൨൫൨ഖ്ജ് 1.1 2.00 200
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൨൨ക് 1200 ± 10% 70 1.0 2.30 180
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൫൨ക് 1500 ± 10% 70 1.0 2.90 150
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൮൨ക് 1800 ± 10% 70 0.9 3.30 120
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൨൨ക് 2200 ± 10% 70 0.7 4.50 110
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൭൨ക് 2700 ± 10% 70 0.7 5.50 90
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൩൨ക് 3300 ± 10% 60 0.6 5.70 80
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൯൨ക് 3900 ± 10% 60 0.6 6.50 80
  ര്പ്൦൯൧൨-൪൭൨ക് 4700 ± 10% 60 0.6 7.20 60
  ര്പ്൦൯൧൨-൫൬൨ക് 5600 ± 10% 60 0.5 9.50 50
  ര്പ്൦൯൧൨-൬൮൨ക് 6800 ± 10% 60 0.5 11.00 50
  ര്പ്൦൯൧൨-൮൨൨ക് 8200 ± 10% 50 0.4 13,00 50
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൦൩ക് 10000 ± 10% 120 ൭൯.൬ഖ്ജ് 0.3 16,00 40
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൨൩ക് 12000 ± 10% 120 0.3 18.00 40
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൫൩ക് 15000 ± 10% 110 0.3 21,00 40
  ര്പ്൦൯൧൨-൧൮൩ക് 18000 ± 10% 110 0.3 23,00 40
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൨൩ക് 22000 ± 10% 110 0.2 33,00 35
  ര്പ്൦൯൧൨-൨൭൩ക് 27000 ± 10% 100 0.2 37,00 35
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൩൩ക് 33000 ± 10% 90 0.2 42,00 35
  ര്പ്൦൯൧൨-൩൯൩ക് 39000 ± 10% 90 0.2 45.00 30
  ര്പ്൦൯൧൨-൪൭൩ക് 47000 ± 10% 80 0.2 52,00 30

  പ്രസ്താവന:

  ൧.തൊലെരന്ചെ (ജെ: 5%, കെ: 10%, എൽ: 15%, എം: 20%)

  ൨.ചുസ്തൊമെര് ന്റെ സവിശേഷതകൾ സ്വാഗതം.

  പിൻ റേഡിയൽ ലീഡ് ഇംദുച്തൊര്ചിത്രങ്ങൾ

  ൨ഉഹ് ഇംദുച്തൊര് റേഡിയൽ

  ൨ഉഹ് ഇംദുച്തൊര് റേഡിയൽ

  റേഡിയൽ പേജുകള് ഇംദുച്തൊര്

  റേഡിയൽ പേജുകള് ഇംദുച്തൊര്

  റേഡിയൽ ഇംദുച്തൊര് കാന്തിക കോർ കോയിൽ

  റേഡിയൽ ഇംദുച്തൊര് കാന്തിക കോർ കോയിൽ

   


 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ

  ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!